Yapı Yaklaşık Maliyetleri

Yapı Yaklaşık Maliyetleri, Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanun, yapı yaklaşık maliyetini “Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli;binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarım işlerinin ve bina dışında kalan yapılarda ise yapının keşif bedeli” olarak tanımlanmıştır.

Yapı yaklaşık maliyet hesabı yapının sınıfına ait, birim maliyetin inşaat alanı ile çarpılması ile bulunur.

2021 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2020 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2019 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2018 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2017 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2016 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2015 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2014 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2013 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2012 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2011 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2010 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2009 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2008 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2007 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2006 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2005 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2004 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2003 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2002 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2001 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2000 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

1999 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

1998 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak