Emlak Dünyasında Kalite

  • münevver parlakçı Yazan münevver parlakçı
  • 1 ay önce
  • Genel
  • 0

Kalite nedir ?

Dar bir tanımla, kullanma amacına uygun olana kaliteli deriz. Ancak günümüzde ürün ve hizmetlerin kalitesini kullanıcı taleplerini göz ardı ederek değerlendiremeyiz. Bu nedenle kalite tanımında kullanıcı (Tüketici, müşteri) odaklı bakacak olursak, kalite; müşteri isteklerini önceden tahmin ederek, müşteri beklentilerini karşılamak ve ötesine geçmek, ürünün doğal yaşamı boyunca müşteriyi memnun etmek olarak tanımlanmaktadır.(Dr. Oygur Yamak, Kalite Odaklı Yönetim, 1998)

Kalite nedir?

Kalite ISO 9000’de: “Bir ürün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin tümüdür.”

kalite2

Kalite kullanıcı taleplerini karşılama ölçüsüdür. Ölçüdür, çünkü kaliteyi belirlerken puanlama yaparak değerlendiririz. Kullanıcı değerlendirmelerinde, “çok kaliteli”, “kaliteli”, “idare eder”, “kalitesiz” veya başka bir ürünle karşılaştırma yapmak biçiminde nitelenir ve görülür. Karşılaştırma yaparak belirlemede, bir ölçme ve değerlendirme sözkonusudur.

Günümüzde piyasa rekabetinde kalıcı başarılar, üretim niceliğiyle değil üretim kalitesiyle sağlandığı çok açık bir bilgidir.

Bulunduğumuz yüzyılın başlarından itibaren kalite kavramı üretim süreçlerinde işletilmiş. Üretim süreçlerinin kontrolü ve başarısının sağlanması için kullanılmıştır. Yani üretim odaklı bir kaliteden söz edilmiştir. Bu yüzyılın ikinci yarısından sonra ancak toplam kaliteden söz edilmeye başlanmıştır. Toplam kalite kavramı üzerinden değerlendirme yapmak gerekince de, öncelikle kalitenin unsurlarını belirlememiz gerekecektir.

kalite4

Kalitenin unsurları

1.Tasarım Kalitesi: Ürünün, beklenen tatmine uygun olarak dizayn edilmiş midir?

2.Uygunluk Kalitesi: Tasarım kalitesindeki beklentileri karşılama durumu.

3.Kullanım Kalitesi: kullanım aşamasında, bakım ve onarım işlerinde kalite gereklerine uyuluyor mu?

4.Dağıtım Kalitesi: Mal veya hizmetin taahhüt edilen zamanda teslim ediliyor mu?

5.İlişki Kalitesi: Mal ve hizmeti sunan ve alan kişinin etkileşiminin uygunluğu.

6.Çevreye Uyum / Duyarlılık Kalitesi: Nihayet günümüzde haklı bir gerekçe ile ön plana çıkan Ürünün çevre ile uyumu ve doğa ile ilişkisi bakımından değerlendirilmesi.

Doğal olarak kaliteye ulaşmanın da bir maliyeti vardır. Kullanım süreçlerinden alınan bilgi beslemelerine dayanarak tekrarlanan tasarım süreci, kalite kontrolünde yapılan çalışmaların maliyeti, hatalı üretimin onarımı ve bakım maliyeti. Özetlersek; uygunsuzluğu önleme, başarısızlık ve ölçme, değerlendirme maliyetleri sözkonusudur.

kalite3

Bu açıklamalar ışığında bakarsak; tüketicinin mal ve hizmet alımı karar aşamasında bu bilgileri değerlendirmesi beklenendir. Tabiki bu süreçleri tüketicinin bilmesi değerlendirmesi ölçmesi esas sorundur.

Tartışmaya Katıl

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak