hukuk

cranes 4074519 640

“Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

3 Ekim 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31263 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: resmi gazetede yayımlandı.  Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı...

janitor 99814 640

Konut Kapıcıları hukuki durumları ve yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği yönetmeliğe göre kapıcıların sorumluluk ve görevlerini, ilgili tüm detayları vermeye çalışacağım.  Konutlarda kapıcı hizmetleri kapsam ve niteliği ile hafta tatilleri, çalışma süreleri, yıllık izin günleri ve kapıcı konutlarına ilişkin konular bu yönetmelik ile düzenleniyor. Apartman kapıcılarının diğer iş kollarında çalışan...

kiralama78

Kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona erdirilmesi

KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİM YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ                 Kira sözleşmesi, belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Belirli süreli kira sözleşmesi, kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Belirli olmayan kira sözleşmesi ise bildirim yapılmasıyla...

sozlesme1

Dava Yolu İle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

DAVA YOLUYLA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Kira sözleşmesi şekil şartına bağlı değildir. Yazılı ya da sözlü yapılabilir. Ancak ispat kolaylığı açısından yazılı yapılması tavsiye edilir. Kira sözleşmesi ile ilgili her türlü tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri bildirim yolu ile veya dava yolu ile sona...

elsıkısma154

Kira Sözleşmesi ve Tahliye Konusuna Genel Bakış

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) kira sözleşmesini; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlamaktadır. Kira Sözleşmeleri ile ilgili düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesi ile 378.maddeleri...

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak