2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayınlandı

yapı maliyetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından; Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak.

2021 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ yayınlandı.

1. Sınıf Yapılar 
A GRUBU YAPILAR – 225,000 TL/m2 
Kagir, veya betonarme ihata duvarı (3.00 m yüksekliğe kadar) 
Basit kümes ve basit tarım yapılan 
Plastik örtülü seralar 
Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları 
Geçici kullanımı olan küçük yapılar 
Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar 
Gölgelikler – çardaklar 
Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları 
Depo amaçlı kayadan oyma yapılar 
Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR – 390,00 TL/m2
Cam örtülü seralar
Basit padok. büyük ve küçük bas hayvan ağılları
Kagir ve betonarme su depoları
Iş yeri depoları
Bu gruptakilere benzer yapılar.
2. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR – 640,00 TL/m2
Kuleler, ayaklı su depoları
Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
Kayıkhane
Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR – 940,00 TL/m2
Şişirme (Pnömatik) yapılar
Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri
Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fıdan yetiştirme ve bekleme tesisleri)
Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
Jeoloji, botanik ve tema parkları
Mezbahalar
Bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU YAPILAR – 1030,00 TL/m2
Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)
Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)
Bu gruptakilere benzer yapılar.
3. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR – 1360,00 TL/m2
Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
Katlı garajlar
Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dahil – asansörsüz- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Imar Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinin 1. fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler vb.)
Basımevleri, matbaalar
Soğuk hava depoları
Konutlar (üç kata kadar- üç kat dahil- asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34. maddesinin 1 inci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
Akaryakıt ve gaz istasyonları
Kampingler
Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
Semt postaneleri
Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları
Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR – 1800,00 TL/m2
Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları
Gençlik merkezleri, halk evleri
Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
Temel eğitim okulları
Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
Jandarma ve emniyet karakol binaları
Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21.50 m’ye kadar olan)150 kişiye kadar cezaevleri
Fuarlar
Sergi salonları
Konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m’den az yapılar)
Marinalar
Gece kulübü, diskotekler
Misafırhaneler, Pansiyonlar
Bu gruptakilere benzer yapılar.
4. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR – 1920,00 TL/m2
Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
Poliklinikler
Liman binaları
İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri vb.)
İlçe belediyeleri
150 kişiyi geçen cezaevleri
Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
Entegre sanayi tesisleri
Aqua parklar
Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
Büyük alışveriş merkezleri
Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m’ den az yapılar)
Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
Bu gruptakilere diğer yapılar. 
B GRUBU YAPILAR – 2300,00 TL/m2 
Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
İl tipi belediyeler
İl tipi idari kamu binaları
Metro istasyonları
Stadyum, spor salonlan ve yüzme havuzları
Büyük postaneler (merkez postaneleri)
Otobüs terminalleri
Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
Banka binaları
Normal radyo ve televizyon binalar
Özelliği olan genel sığınaklar
Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m² – 600 m² villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
Bu gruptakilere benzer yapılar 
C GRUBU YAPILAR – 2480,00 TL/m2
Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
Bakanlık binaları
Yüksek öğrenim yurtları
Arşiv binaları
Radyoaktif korumalı depolar
Büyük Adliye Sarayları
Otel (3 yıldızlı) ve moteller
Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
İl tipi hükümet konaklan ve büyükşehir belediye binaları
İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası – 30,50m dahil yapılar)
Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası – 51,50 m dahil yapılar)
Bu gruptakilere benzer yapılar. 
5. SINIF YAPILAR 
A GRUBU YAPILAR – 2970,00 TL/m2
Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları
Orduevleri
Büyükelçilik yapıları, vali konaklan ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
Borsa binaları
Üniversite kampüsleri
İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)
Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar
Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restorant, market, vb. bulunan)
Bu gruptakilere benzer yapılar.
B GRUBU YAPILAR – 3600,00 TL/m2
Kongre merkezleri
Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
Hastaneler
Havalimanları
İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)Oteller (4 > yıldızlı)
Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri
Bu gruptakilere benzer yapılar.
C GRUBU YAPILAR – 4000 TL/m2
Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
Müze ve kütüphane kompleksleri
Bu gruptakilere benzer yapılar.
D GRUBU YAPILAR – 4700,00 TL/m2
Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
Tarihi bina niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
Bu gruptakilere benzer yapılar.
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 24.03.2021 tarih 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek gösterilmiştir.

2021 Yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri resmi siteye buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki yıllara ait yapı yaklaşık birim maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tartışmaya Katıl

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak